📍 ул. Цар Иван Асен II, сграда 2, вх. 3, ет. 1, ап. 18

Предлагат промени в продажбите на имоти

В проекта на Закона за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти да се въведат конкретни механизми за това по какъв начин и как ще се определя размера на комисионата, дължима от клиенти към агенцията. За това настояват адвокати и юристи от Сдружение „Съвет по нормотворчество“.

Според тях това би допринесло за отстраняване на съществуващата порочна практика да се претендира заплащане на комисиона в прекомерни размери, несъответстваща на вида, обхвата и стойността на предоставената от агенцията услуга, което наложи в последните години ироничното ѝ определяне от значителна част от обществото като „такса запознанство“.

От сдружението напомнят, че през месец юли 2022 г. на интернет страницата на Народното събрание на Република България бе публикуван Проект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, внесен до Председателя на 47 Народно събрание, чиято цел, съгласно представените към проекта мотиви, е въвеждане в регулация на дейността на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти в съответствие с обществените изисквания за нейното упражняване, с националното законодателство и с правото на Европейския съюз, по-конкретно с европейските и национални стандарти.

В проектозакона са заложени изисквания за навлизане на пазара на посредническите услуги, предложени са механизми за въвеждане на професионална компетентност (професионална квалификация и правоспособност) на посредниците при сделки с недвижими имоти; създадени са легални определения на лицата, участващи в посредничеството; съдържа се регулация на правния статут, регистрацията, условията за извършване на дейност, етичните правила и отговорности при извършване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, както и е въведена отговорност на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти при нарушаване на закона и професионалната етика.

„Считаме, че задължителното участие на лица – специалисти по вещно право (преди всичко адвокати), притежаващи необходимия правен капацитет (образование, опит, правни познания) в процеса по сключване на сделките за разпореждане с недвижими имоти е наложително и следва да бъде нормативно регламентирано, с оглед защитата на правата и интересите на клиентите – потребителите на посредническите услуги“, посочват от сдружението.

Процесът по придобиване и/или разпореждане с недвижим имот е сложен и продължителен, който често включва участието и на трети страни, освен продавача и купувача. Това могат да бъдат кредитираща банка, застрахователни дружества, финансови консултанти и др. лица. Налице е един многокомпонентен процес, при който едновременно следва да бъдат извършени редица фактически и правни действия, насочени към постигане на търсения от страните по сделката резултат.

 

Част от тези действия са: договаряне с кредитираща банка на условията за отпускане на кредит за придобиване на имота; проучване в детайли на собствеността на недвижимия имот, проследяване и анализ на линията на правоприемство; преглед и анализ на документите за собственост и оценка на риска от придобиване на въпросния недвижим имот; преглед и анализ, съставяне и редакция на редица документи – договори за гаранция, предварителни договори, договори за покупко-продажба или друг вид разпореждане с имота (нотариални актове), всякакви нотариални актове, договори за отдаване под наем и др. подобни; в случай на придобиване на недвижим имот в процес на строителство или новопостроен такъв – преглед и анализ на цялостната строителна документация; проверка на имота за вещни тежести и анализ на наличните в официалните регистри вписвания и информация, и не на последно място консултации за оптимизиране на данъчното облагане при осъществяване на сделката, смятат адвокатите.


Затова според тях участието на лица – специалисти по вещно право – адвокати в процеса по сключване на сделките за разпореждане с недвижими имоти осигурява в най-висока степен сигурността, че сделката ще бъде сключена при максимално ясни, прозрачни и добри за клиента условия. Това разбиране е намерило опора в нормативната уредба и в практиката на редица страни-членки на ЕС – Германия, Франция, Белгия, Холандия.

Допълнителен аргумент в подкрепа на гореизложената ни констатация е и фактът, че към настоящия момент се е наложила крайно неблагоприятната тенденция, повечето брокери и/или агенти, които предоставят консултантски услуги на пазара на недвижими имоти в страната и не притежават нужната правна квалификация (правно образование и правен професионален опит) да консултират клиенти по всякакви правни въпроси, свързани с придобиването, респ. разпореждането с недвижими имоти (в нарушение на Закона за адвокатурата, строго регламентиращ изискванията за предоставяне на правни услуги, а именно единствено от лица, придобили качеството на адвокат по реда на закона), което неминуемо поражда изключително негативни правни последици за потребителите на посредническите услуги, най-често изразяващи се в материални загуби в значителни финансови размери.

Друга промяна, за която от сдружението настояват, е да се регламентира правото и задължението на агенциите, респ. брокерите да предоставят услугите си единствено и само на една от страните по сделката – купувач или продавач, с оглед избягването на конфликт на интереси.

В предложенията проектозакон тази изрична уредба не е регламентирана и подкрепя настоящата порочна практика на повечето действащи в страната агенции, значителна част от които предоставят услугите си именно и на двете страни по сделката и получават възнаграждение и от двете страни по сделката, с което неминуемо увреждат интересите и на двете страни.

„Друг съществен пропуск в проекта на закона, чието отстраняване намираме за крайно наложително, е регламентирането на задължението на брокерите да предоставят на клиентите си (в случая купувачите) всички документи за имота, необходими на купувачите за извършване на предварителната проверка на собствеността преди придобиване на имота, с оглед вземане на информирано решение от страна на купувача дали би желал да закупи съответния недвижим имот, в състоянието, в което същият се намира“, смятат от Сдружение „Съвет по нормотворчество“.

Според тях липсва и изрична разпоредба, регламентираща задължението на брокерите/агентите на недвижими имоти за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ за вреди, които биха могли да възникнат във връзка с упражняване на дейността им.

 

Автор: Pariteni.bg

Снимки: Pariteni.bg

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Още новини

Покупка на жилище или живот под наем?

Покупка на жилище или живот под наем! Въпреки покачването на лихвените нива в икономиките в световен мащаб, лихвите по кредити за физически лица в България

Сравни обяви

Сравни
Кондекс ЕООД

ул.“Околовръстен път“ №87, ПК 1407 София

condex@condex.bg

02 958 23 96

Фирма КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 година с основна дейност пълен
инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата
извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани
фирми в сферата на климатизацията на Българския пазар.

Основен принцип, от който се ръководим в нашата дейност, е качествено изпълнение
с качествени съоръжения. Целта ни е намиране на най-оптималното, съвременно и
ценовоефективно техническо решение, според индивидуалните изисквания на
клиента за всяка една сграда, офис, магазин, жилище или предприятие. КОНДЕКС
ЕООД успешно се е доказала и като един от най-надеждните партньори в България за
прецизна, надеждна и иновативна климатизация в сферата на Информационните и
Комуникационни Технологии.
Високото ниво на обслужване, професионализмът и лоялността са в основата на
доверието и дългосрочните взаимоотношения, които сме изградили с нашите клиенти
и партньори.

Във фирмата работят над 30 квалифицирани специалисти. Обособени са Търговски,
Технически, Проектантски, Логистичен отдел, Монтажни екипи, Сервизна и Складова
база.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани инженерни кадри и техници,
специализирали в учебните центрове на производителите. Фирма КОНДЕКС ЕООД
предлага монтаж в кратки срокове. Има изградена собствена сервизна мрежа в
страната и е в състояние да осигури 24-часов сервиз, както и реакция до 6 часа, в
случай на авария.

Политика на КОНДЕКС ЕООД е да работи с доказани лоялни и висококвалифицирани
фирми и партньори, предоставяйки на своите клиенти професионално обслужване
във всички точки на страната. Има създадени регионални центрове в по-големите
градове, както и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна.

От началото на 2007 година фирмата разполага със собствена складова база с удобно
местоположение в близост до гр. София. Това позволява поддържането на постоянни
складови наличности, както и по-бърза и надежна доставка.

Обзавеждане за баня GAUDI DS

ул.“Ралевица“ №94, ПК 1000 София

info@gaudi-ds.com

0877 000 267

“Gaudi DS” е ориентирана основно към клиента, работим най-вече в негова услуга, в условия на силно динамичен и конкурентен пазар. Знаем, че създаването на ново жилище е дейност, в която всички ние влагаме своите виждания, идеи и мечти – за това персонализираме обслужването към всеки един клиент – според неговите желания и възможности. В същото време сме отворени към по-крупните инвеститори и сме в състояне да предложим оптимален вариант качество/цена. В стремежа си да задоволим всички вкусове разполагаме с богата гама от керамични плочи и продукти за баня – гранитогрес, фаянс, теракота, смесители, душ кабини, вани.

Заповядайте в нашия магазин, споделете вашите идеи и нека заедно реализираме вашия проект – стилна и практична баня с испански фаянс, просторен хол с полиран гранитогрес или пък уютен дом с гранитогрес тип паркет.

Ние се целим да постигнем най-доброто обслужане на клиенти, отлични цени и бързи доставки. Работим с най-реномирани фабрики в този бранш – Peronda, TAU, Fanal, STN, Keros, Pamesa, Hansa, Grohe, Hansgrohe, Geberit.

Така също ние отделяме много време, за да Ви предложим най-добрите оферти. Така Вие, нашите клиенти, може да се възползвате от най-доброто на пазара за бани, гранитогрес, смесители и продукти за банята.

Гауди Ди Ес стартира и online търгoвия с продукти за банята – разгледайте онлайн офертите за смесители, санитарен фаянс и се възползвайте и промоционалните отстъпки при поръчка онлайн.

Мебели GALA Collezione

ул.“Бистришко шосе“ №1, ПК 1000 София

 office@gala.bg

0878 755 639

Ние сме полска фабрика, която преди 14 години започва да произвежда мебели за почивка в местността Лиши Огон в близост до град Бидгошч – регион известен със своите традиции в мебелния бранш. В момента за нас работят около 600 служители, в това число от региона на градовете Тухола и Гниевково, в куявско-поморската област, където през последните години бяха създадени два наши завода. Ние сме един от най-големите производители на тапицирани мебели в Полша. Нашата специалност са мебелните комплекти, тапицирани с висококачествена кожа, внасяна от най-добрите производители на кожи в Италия и Бразилия. Имайки предвид разнообразните нужди на нашите клиенти, разработихме три продуктови линии Gala – Collezione, Primo и Sweet Sit. Нашата амбиция е да създаваме красиви, функционални и разнообразни мебели. В процеса на производство, само рязането и шиенето се правят на машина, а всички останали дейности се извършват ръчно. Стремим се да отговаряме максимално гъвкаво на предпочитанията нашите клиенти, като предлагаме богат избор, както на цветове, така и на дамаски. Надяваме се, че нашите мебели допринасят са създаването на индивидуалния характер на дома и са централно място на срещите на неговите обитатели и гости. Домовете са различни, каквито са и техните собственици, но едно остава същото – връщаме се в тях, за да си починем.

Нашата амбиция е да създаваме красиви, функционални и разнообразни мебели. Gala Collezione е носител на многобройни награди! Всеки ден от фабриката излизат 150 комплекта мебели. Нашите дивани вече са част от над 200 000 полски домове.

Мебели Виденов

 info@videnov.bg

0700 8 90 92

Videnov.bg е един от най-големите онлайн магазини за мебели в България. С над 2077 продукта можете да намерите в един миг вдъхновение за вашия интериор. Обзавеждане с мебели и аксесоари за дома с най-доброто качество и стила, който ви харесва. Цени без конкуренция и качествени материали. В онлайн магазина можете да купувате по всяко време на деня или нощта. Тук можете да се насладите на спокойствието да пазарувате, защитени и сигурни за неприкосновеността на личния ви живот. Тук купувате сигурни мебели – тествани за качество на материалите и обкова си. Дори и най – взискателните клиенти ще се убедят в това подсигурени от правилото за правото на връщане на закупената стока в рамките на 30 дни.

Пощенска банка

ул. „Околовръстен път“ №260, Офис парк Пощенска банка, ПК 1766 София

complaints@postbank.bg

0700 18 555

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, e петата по активи банка на българския пазар – модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти. Пощенска банка е лидер на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищно кредитиране и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни клиенти, инвестиционно банкиране и попечителски услуги за местни и чуждестранни институционални клиенти.

Пощенска банка има успешно 24-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Към септември 2014 г. депозитите на гражданите и фирмите в банката възлизат на 5 млрд. лева, отбелязвайки ръст от близо 15% спрямо година по-рано. И през 2014 г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) препотвърди дългосрочния рейтинг на финансова сила на Пощенска банка на BB+, краткосрочен рейтинг В и стабилна перспектива.

Пощенска банка е член на „Юробанк Груп“ – европейска банкова организация с общи активи от €75,5 млрд. евро. След успешното финализиране на увеличението на капитала с 2 864 млн. евро през май 2014 г., 64.6% от акциите на банката са собственост на институционални и индивидуални акционери, сред които световните канадски и американски инвестиционни фондове “Fairfax Financial Holdings Limited”, “Mackenzie Financial Corporation”, “Capital Group Companies, Inc.” и други.

Обзавеждане за баня GAUDI DS

ул.“Околовръстен път“ №87, ПК 1407 София

condex@condex.bg

02 958 23 96

Фирма КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 година с основна дейност пълен
инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата
извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани
фирми в сферата на климатизацията на Българския пазар.

Основен принцип, от който се ръководим в нашата дейност, е качествено изпълнение
с качествени съоръжения. Целта ни е намиране на най-оптималното, съвременно и
ценовоефективно техническо решение, според индивидуалните изисквания на
клиента за всяка една сграда, офис, магазин, жилище или предприятие. КОНДЕКС
ЕООД успешно се е доказала и като един от най-надеждните партньори в България за
прецизна, надеждна и иновативна климатизация в сферата на Информационните и
Комуникационни Технологии.
Високото ниво на обслужване, професионализмът и лоялността са в основата на
доверието и дългосрочните взаимоотношения, които сме изградили с нашите клиенти
и партньори.

Във фирмата работят над 30 квалифицирани специалисти. Обособени са Търговски,
Технически, Проектантски, Логистичен отдел, Монтажни екипи, Сервизна и Складова
база.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани инженерни кадри и техници,
специализирали в учебните центрове на производителите. Фирма КОНДЕКС ЕООД
предлага монтаж в кратки срокове. Има изградена собствена сервизна мрежа в
страната и е в състояние да осигури 24-часов сервиз, както и реакция до 6 часа, в
случай на авария.

Политика на КОНДЕКС ЕООД е да работи с доказани лоялни и висококвалифицирани
фирми и партньори, предоставяйки на своите клиенти професионално обслужване
във всички точки на страната. Има създадени регионални центрове в по-големите
градове, както и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна.

От началото на 2007 година фирмата разполага със собствена складова база с удобно
местоположение в близост до гр. София. Това позволява поддържането на постоянни
складови наличности, както и по-бърза и надежна доставка.

UniCredit Bulbank
пл. „Света Неделя“ №7, ПК 1000 София
ccm@unicreditgroup.bg
0700 1 84 84

Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ) през 1964г,
със 100% държавно участие, със седалище в София, основен капитал 40
милиона лева и предмет на дейност – международни търговски разплащания
и финанси.
Първоначално Банката се помещава в сградата на БНБ.

През 2015г. е отличена с награди за:

* Най-добра банка попечител за 2015 г. – списание Global Finance
* Награда за цялостна стратегия за развитие на безконтактните плащания –
Visa Европа
* Международният център на УниКредит Булбанк е най-доброто
„Иновативно бизнес пространство“ за 2015 г. – списание „Идеален дом“
* Най-добра банка в България за 2015 г. – списание Euromoney
* Най-добър банков продукт на 2014 г. за безконтактните карти V Pay
Contactless – списание b2b
* Най-добра банка в България – списание EMEA Finance
* Голям сребърен почетен знак за заслуги за Република Австрия на Левон
Хампарцумян – Федерален президент на Австрия Хайнц Фишер
* Дарител на годината за 2014 – фондация „Енчо Керязов“
* Най-добра банка в България за 2015 – списание Global Finance
* Най-добра банка за търговско финансиране в България на
международното финансово издание Global Finance
* Най-добра банка за търговско финансиране в България – списание
Euromoney