Наеми

Наем на имот в София от доверен брокер

Наемът е услуга при която Наемодател предоставя на Наемател свой имот за временно ползване, за което той плаща определена цена. Това споразумение важи само за страните, които са сключили договора. Договорът за наем е двустранен, възмезден и може да бъде както между физически, така и между юридически лица. Предмет на наемния договор могат да бъдат апартаменти, къщи, вили, помещения за стопанска и административна дейност (офиси, производствени сгради, складове, гаражи, и т.н.), земи (в регулация и извън), и др. Основните и необходими условията за наем са определянето на предмета на договора и възнаграждението, което ще се плаща за ползването на имота. Срокът не е необходимо условие за сключване на Договор за наем. Той се договаря между двете страни. Не се изисква задължително писмена или нотариална форма на договора за наем. Той може да е и устен. За по-голяма сигурност и защитеност на страните, писмената форма е препоръчителна, тъй като тя има доказателствено значение. Още по-добре е договорът да бъде нотариално заверен. При нас вие ще получите индивидуално отношение, разбиране , коректност и професионализъм при всеки наш брокер , за да намерите имота който желаете. Той ще бъде до вас от началото на вашето търсене до подписване на договора, а дори и след това.

Наемът на недвижим имот е един изключително популярен договор, който се сключва непрекъснато. Независимо дали се наема квартира, магазин или офис, отношенията между страните следва да бъдат точно и ясно регламентирани, за да се избегне възникването на конфликти. С този договор ще можеш да уговориш всички важни елементи, така че да си правно подсигурен, без значение дали ти ще отдаваш под наем или ще наемаш недвижим имот.

Договор за наем се подписва когато:

 • Имате недвижим имот, който искате да отдадете на друго лице под наем.
 • Искате да използвате чужд недвижим имот за определен период от време.

 

Какво задължително се включва в Договор за наем на недвижим имот:

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на недвижимия имот – неговият вид и предназначение, местонахождение, както и цената, която следва да се изплати на наемодателя.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставянето на имота в уговорените срокове, неговото връщане и заплащането на цената.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като те могат да изберат и договорът да бъде безсрочен.
 • Договорът за наем не може да бъде сключен за повече от десет години, освен ако е търговска сделка (когато поне едната страна по договора е търговец и сделката е свързана с упражняваното от него занятие). Лицата, които имат право само на управление на имота (тези, които не са собственици, например пълномощници) не могат да сключват договор за наем за повече от 3 години. В случаите, когато тези предели са превишени, договорите за наем автоматично и по силата на закона се смятат сключени за 10, съответно 3 години.

 

 

 

 

Place2Live Брокер на недвижими имоти в София

 

 

 

 

Топ наеми

 • София, Гоце Делчев
 • Необзаведен
 • 4577 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 920 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 6000 ЛЕВА
 • София, Драгалевци
 • Обзаведен
 • 960 ЛЕВА