Управление

Отдаване на имоти в София

Place2Live е професионалист в отдаването на имоти (апартаменти, къщи, офиси и търговски помещения) под наем. Ние Ви гарантираме максимална доходност и свеждане до минимум на рисковете от наем на Вашия имот. С Place2Live Вие може да сте сигурни, че ще получите професионални съвети как да отдадете имота си под наем. Благодарение на нашите административни, правни, технически и счетоводни умения ние можем да се грижим за собствеността Ви. С Place2Live Вие може да бъдете сигурни, че ще получите най-изгодния наем от възможно най-добрия и платежоспособен клиент, който ние се ангажираме да Ви намерим. Оставете се в наши ръце, за да подготвим правно издържан договор за наем. Place2Live може да се ангажира и с събирането на месечния наем като ще го превеждане по банков път на собственика. При сключването на договор с нас, Ви гарантираме, че ще следим стриктно за изпълняването на уговорените параметри с наемателя (срокове, известния, прекратявания). Place2Live ще Ви съдейства и при заплащането на режийни разходи, годишни такси и данъци, представляване на собственика пред институции и общи събрания на етажната собственост. С нас Вие можете да бъдете сигурни, че общото състояние на имота ви няма да бъде влошено. Предлагаме и опцията за рехабилитация на имота при смяна на наемателите. При желание на собственика може да бъдат организирани и ремонти дейности. Place2Live работи и с едни от най-добрите интериорни дизайнери, които могат да направят имота ви неузнаваем и да повишат значително цената му. Екипът ни предлага и застраховка на имота.

 

Управлението на недвижим имот включва широк кръг от дейности, свързани с начина на ползване, стопанисване и поддръжка на даден имот. Това означава да се намери най-доброто ползване на имота и след това той да бъде приведен във вид, подходящ за тази дейност. Следва осигуряване на заетост (наематели), поддръжка, счетоводно и данъчно обслужване. Услугата обикновено се използва от хора, които се намират в друго населено място и нямат възможност да стопанисват сами имота си.

Страните по договора са възложител и изпълнител. Възложителят упълномощава изпълнителя да извършва дейности по управление на съответния имот. Тези дейности включват: осигуряване на наематели, подписване на договори за наем от името и за сметка на собственика; събиране месечния наем и превеждането му по банков път на собственика; заплащане на режийните разходи, посещения и контрол на общото състояние на имота; почистване и текуща поддръжка на имота; представляване на собственика пред общи събрания на етажната собственост; застраховка на имот.

При сключване на договор за управление на имот ние Ви предлагаме:

- Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота
- Юридическо обезпечаване на сделката
-. Осигуряването на най-подходящите наематели,които са съгласувани с Вас
- Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
-. Превеждане на суми по месечния наем
- Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите
-Проверка за състоянието на имота
- Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя,но не и без изричното съгласие на собственика.
- Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост
- Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)
- Отчет за дейността по управление на имота

ПлейсТуЛив предлага като възможност и предварителни услуги,  предшестващи дейността по същинското управление на имота, а именно:

-Закупуване на имот

- Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн и обзавеждане,когато е необходимо
- Регистриране на имота в Данъчната служба
-. Откриване на партиди за ток, вода и централно отопление, без които е невъзможно ползването на имота
- Изграждане на Сигнално охрaнителна техника в имота и сключване на договор за охрана
- Застраховане на имота

 

 

 

Place2Live - Управление на имоти в София

 

 

Топ наеми

 • София, Гоце Делчев
 • Необзаведен
 • 4577 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 920 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 6000 ЛЕВА
 • София, Драгалевци
 • Обзаведен
 • 960 ЛЕВА