"Зеленият дизайн" става все по-важен при проектирането на сгради!

10/07/2023

В индустрията намират все по-широко приложение тухлите втора употреба, геополимерният бетон и рециклираната пластмасова изолация!

Строителната индустрия е огромен потребител на природни ресурси. Смята се, че от 20 до 50% от физическите ресурси в света се консумират от сградите. Освен това застроената среда продължава да бъде пряк причинител на замърсяване дълго след като строителството приключи поради емисиите, които се отделят в процеса на експлоатацията им, и въздействието им върху земята.

Ето защо е важно да се направи всичко възможно, за да се неутрализира това въздействие. Нужно е да се използват строителни материали с ниско въздействие върху околната среда с цел да се намалят замърсяването, отпадъците и потреблението на енергия по време на използването им.

 

Често термините "зелен дизайн" и "устойчив дизайн" се използват като взаимозаменяеми. И двата са свързани с концепцията за опазване на околната среда, като разглеждат елементи като замърсяване на водата, качество на въздуха и управление на отпадъците. Съществуват обаче някои основни разлики.,

 

Зеленото проектиране се фокусира повече върху настоящите или краткосрочните въздействия върху околната среда на елементите на даден проект, докато устойчивото проектиране е по-широка концепция, която взема предвид социалните, човешките, експлоатационните и финансовите последици, както и тези за околната среда. Въпреки че много зелени продукти са екологични на пръв поглед, разглеждането им от гледна точка на устойчивостта изисква да се задълбочите. Бамбукът например се счита за зелен строителен материал, тъй като е издръжлив и екологичен. Но трябва да се поинтересувате откъде идва и как се транспортира? Как е добит и от кого? Дали районът се залесява отново? Дали бамбукът е третиран с формалдехид?

Устойчивостта се фокусира и върху дългосрочните въздействия на определени дизайнерски решения. Ако отново вземем за пример бамбука, той може да е екологичен избор по време на строителния процес, но дали ще изолира къщата по подходящ начин? Или пък къщата ще трябва да консумира много енергия, за да се отоплява?

Устойчивото проектиране разглежда бъдещето на сградата в контекста на нейното използване, здравето на хората, които я използват, и околната среда, в която тя съществува.

Експертите дават няколко препоръки за устойчив интериорен дизайн:

Цел енергийна ефективност!

Потреблението на енергия е един от основните фактори, които допринасят за изменението на климата, така че подобряването на енергийната ефективност на сградата е от ключово значение. За тази цел може да се проектира с намерението да се намали количеството на необходимото отопление и осветление, както и да се осигури възобновяема енергия за сградата. Например, тъй като по-голямата част от топлината влиза и излиза през прозорците, е важно прозорците и покритията на прозорците да осигуряват добра изолация.

Цел ниско въздействие върху околната среда

Важно е да се избират материали и продукти с ниско въздействие върху околната среда. Органичните материали като дърво, вълна и камък са добър избор - стига да са добити по отговорен начин. Нужно е да се вземе предвид въздействието върху околната среда през целия им жизнен цикъл - от добива, производството, транспортирането и преработката до начина на изхвърляне след употреба.

Цел намаляване на отпадъците

За да намалят количеството на отпадъците, дизайнерите могат да се насочат към рециклиране и промяна на предназначението в своите проекти. Използването на синтетични материали, които са произведени от рециклирани отпадъци или които могат да бъдат рециклирани отново в края на живота им, е лесен начин да се включите в кръговия цикъл на дизайна.

Дълготрайност и гъвкавост

Целта на проектирането за дълготрайност е да се създадат трайни и непреходни пространства, които ще издържат проверката на времето. Най-добрият начин да се постигне това е да бъде избрано качеството пред количеството и класиката пред тенденциите.

Обратната страна на дълготрайността е гъвкавостта. Тъй като вкусовете и начинът на живот на хората се променят, те искат пространствата им да растат заедно с тях и да отразяват тези промени. В очакване на това дизайнерите е нужно да проектират гъвкави пространства, които се променят и адаптират към новите нужди, като премахват необходимостта от разрушаване и започване отначало.

Проектиране на здравословна среда

Важно е да бъде защитено здравето на хората, които ще живеят или използват сградата на проектанта, като се вземат предвид неща като качеството на въздуха, отоплението, вентилацията, осветлението и акустиката.

Строителство с рециклирани материали

Трудно бихте си представили колко много продукти за строителството се произвеждат от рециклирани материали в днешно време. Земята е изправена пред сериозните последици на глобалното затопляне и не е изненадващо, че навсякъде сме затрупани с отпадъци. Произвеждаме все повече стоки, за да задоволим нуждите на увеличаващото се световно население, и в резултат на това сметищата са препълнени с боклук, а атмосферата е замърсена с парникови газове.

Именно тези ефекти върху околната среда са вдъхновили учени и експерти да приложат решения и алтернативи, които да помогнат да се намали въздействието върху околната среда. Едно от тези решения е рециклирането и повторната употреба на отпадъци като пластмаса, странични продукти и др., за да се произвеждат "екологично чисти продукти". В строителната индустрия екологично чистите продукти стават все по-популярни и са лесно достъпни.

Ето няколко рециклирани екологично чисти продукта, които днес се използват в строителството.

Геополимерен (екологосъобразен)бетон

Бетонът е най-търсеният материал, използван в строителството. Годишното му производство в световен мащаб се оценява на около 100 млрд. тона. Бетонът е крайният продукт от смес от суровини, състояща се от циментово свързващо вещество (обикновен портландцимент), агрегати (пясък и чакъл) и вода. Изчислено е, че годишните глобални емисии на въглероден диоксид от циментовата промишленост допринасят за около 40% от общото замърсяване на атмосферата с CO2.

През последните векове учените са правили проучвания за алтернативен материал, който би могъл да замени традиционния обикновен портландциментов бетон, но да получи сходни на него свойства по отношение на якост, достъпност и наличност, като в същото време е с минимален въглероден отпечатък. През 50-те години на миналия век руски учени за първи път откриват геополимерния бетон. В края на 70-те години на миналия век френският учен Жозеф Давидовиц, който отново се фокусира върху геополимерния бетон, постига успешни резултати, които проправят пътя за глобалното производство на геополимерен бетон като алтернативен строителен материал.Тайната на римското строителство е разкрита.

Геополимерният бетон, или екологосъобразният бетон, се произвежда от смес от летяща пепел, шлака, алкални активатори и вода. Летливата пепел е страничен продукт от изгарянето на въглища в електроцентралите, а шлаката е страничен продукт от производството на стомана, като и двата материала са рециклирани. Алкалният активатор е комбинация от разтвори на алкални силикати и хидроксиди. Механичните свойства на геополимерния бетон са сходни или по-добри от тези на традиционния обикновен портландциментов бетон. Установено е, че якостта на бетона след 24 часа е повече от 25 MPa с по-добра пожароустойчивост от OPCC и по-ниско свиване при сушене и по-висока якост на опън при огъване.

Австралия е добре известна с приноса си към индустрията на геополимерния бетон чрез създаването на първата в света структурна сграда от геополимерен бетон - става дума за Института за глобални промени към Университета на Куинсланд, състоящ се от четири етажа, достъпни за обществено ползване.

Тухли втора употреба

Рециклираните тухли са доста популярен продукт в строителната индустрия. Тухлите, събрани от сгради за събаряне, се рециклират и се продават на много по-ниска цена от новите тухли. Те се използват като елементи за къщи или за целите на екологичното строителство.

 

Много компании доставят рециклирани тухли. Една от известните на пазара компании е австралийската The Brick Pit. Тази компания има различни класификации на тухли с цени, определени за всеки вид. The Brick Pit достави рециклирани тухли за проект в Ispwich QLD, който беше представен в "Най-добрите къщи на Австралия".

Рециклирана пластмасова изолация

Рециклираната пластмасова изолация е строителен изолационен продукт, произведен от рециклирана пластмаса. Продуктът е сравнително нов за строителния пазар, като има само няколко доставчика в световен мащаб. Един от тях е AUTEX - доставя топлоизолация от рециклирана пластмаса под продуктовото име GreenStuf Home Insulation. Техните термични вати могат да се използват за топлоизолация на тавани, вътрешни и външни стени.

Greenstuf се произвежда от 45% рециклирана PET пластмаса. Полиетилен терефталат, или PET, както е известен, са пластмаси като прозрачните опаковки на бутилките за вода. Като материал PET е световно признат като безопасен, нетоксичен, здрав, лек, гъвкав материал, който може да се рециклира 100%.

Автор: capital.bg

Снимки: capital.bg

Топ наеми

 • София, Гоце Делчев
 • Необзаведен
 • 4577 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 920 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 6000 ЛЕВА
 • София, Зона Б19
 • Полуобзаведен
 • 1000 ЛЕВА