Сделки за 270 млн. евро отчита пазарът на бизнес имоти за годината

16/01/2023

Общият обем сделки с бизнес имоти през 2022 година е на стойност малко над 270 млн. евро. Преобладават сделките с традиционни за пазара активи – офис и търговски площи, като се наблюдава и раздвижване в сегмента на индустриалните имоти.

Очакванията са пазарът на бизнес имоти през 2023 г. да запази активността си около нивата от миналата година, а основните купувачи отново да бъдат местни инвеститори, които разполагат с достатъчно средства или имат достъп до изгоден кредитен ресурс.

 

Офис площи

През 2022 г. пазарът на офис площи в София претърпя осезаема промяна, свързана с налагането на гъвкав модел на работа и оптимизация на площи от страна на много компании. На практика се прекъсна връзката между ръст на бизнеса и разширение на офиса.

Работата от дистанция позволи на много компании, особено в IT и BPO сферата, да се разрастват без да наемат допълнителни площи. Това означава, че въпреки стабилните нива на подписаните наемни договори през 2022 г., пазарът все още не може да се върне към обемите  си от 2018-2019 г.

Според доклада, основният двигател остават подновяванията на изтичащи договори и преместванията на наематели към нови сгради на по-атрактивни локации, но това не носи органичен растеж. Въпреки завършването на относително голям обем нови офис сгради през годината, делът на свободните офиси остава относително стабилен – около 16%.

 

В същото време нови проекти почти не се започват и офисите в строеж намаляват осезаемо - през 2022 г. те паднаха под 200 000 кв. м. Това ще доведе до постепенното усвояване на свободните площи и до недостиг на качествени офиси в средносрочен план, когато търсенето се нормализира.

Гъвкави офис площи

2022 година бе определено силна за гъвкавите офиси и коуъркинг работни площи. Това се основава на увеличено търсенето като обем и навлизането на нови типове клиенти на този пазар. В резултат от тези тенденции през годината отвориха нови пространства и общото предлагане на коуъркинг площи и обслужвани офиси (serviced offices) в София вече  наближава 60 000 кв. м.

Очакванията за 2023 г. са обемът от клиенти, търсещи гъвкави офис решения, да продължи да нараства. Предлагането също ще се повиши, тъй като този тип площи имат висока заетост и някои от операторите планират да се разрастват.

 

Наблюдава се и интерес от страна на наемодателите да интегрират гъвкави офис площи в сградите си. През следващата година на пазара вероятно ще се появят между 10 и 20 хил. кв. м нови коуъркинг и обслужвани офиси в София. 

Търговски площи

Изминалата 2022 година беше белязана от изключително бързото развитие на сегмента на ритейл парковете. Открити бяха над 100 000 кв. м нови площи, основно през втората половина на годината. Това е близо три пъти над площите, отворили през 2021 г.

Бързото развитие в този сегмент се усети първоначално при вълните на затваряне на търговски площи по време на COVID-19 пандемията, когато ритейл парковете останаха незасегнати от затварянията и дори спечелиха пазарни позиции. Експанзията на търговците към по-малките градове и липсата на подходящи площи там също допринесе за тази тенденция.

Към момента в страната оперират над 300 000 кв. м ритейл паркове, като в това число влизат единствено тези с отдаваема площ над 5 000 кв. м. Очакванията са в рамките на следващите две години обемът на този пазар да се увеличи с над 50%.

 

По данни от изследвания, много от вече опериращите на пазара марки като Pepco, Sinsay и др. също продължават активно да отварят нови обекти. Бързо разрастване отбелязват и FMCG секторът, магазините за обзавеждане на дома (JYSK), също дрогериите и спортните стоки. 

Индустриални имоти

Пазарът на индустриални площи през 2022 се характеризираше с висока активност на започнатите проекти. Специфично за него е, че основният обем от новото строителство на складови и производствени сгради е за собствено ползване. Ръстът на инфлацията и повишените строителни и оперативни разходи доведоха до значително увеличение на наемите на логистични площи.

Към края на 2022 г. в София те достигнаха нива от 5 евро/кв. м за първокласни имоти поради повишените строителни разходи. Постепенното усвояване на предлаганите под наем проекти доведе до драстично намаление на свободните площи и те достигнаха приблизително 1% от общото предлагане.

 

Автор: BTV Новините

Снимки: BTV Новините 

Топ наеми

 • София, Гоце Делчев
 • Необзаведен
 • 4577 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 920 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 6000 ЛЕВА
 • София, Драгалевци
 • Обзаведен
 • 960 ЛЕВА