Предимствата да създадете дом в затворен комплекс!

22/01/2022

В последните няколко години е регистрирана рекордна миграция от големия град към малките населени места. Обратното направление, от селото към големия град, е с относително по-малък дял. Много хора обаче са намерили баланс между двата типа живот, като са купили дом в затворен комплекс.

Хората все повече търсят начини да се откъснат от тежкия и забързан ден. Идеална алтернативна се явяват жилищните комплекси от затворен тип, които станаха хит на жилищния пазар.

Предимство № 1 – Спокойствие и сигурност

Спокойствието и сигурността са двата първостепенни фактора,  които мотивират все повече хора да предпочетат да живеят в затворен комплекс. В повечето случаи едно жилище в центъра на София или в кварталите на града не може да осигури такова спокойствие.

Достъпът до комплексите от затворен тип е контролиран. Налице са пропускателен режим, жива охрана, както и видеонаблюдение. Така домът и пространството около него представляват едно тихо и защитено място за живеене.

Предимство № 2 – Осигурено място за паркиране

Предимство на затворените комплекси, което се нарежда на второ място, е осигуряването на собствениците и обитателите на паркоместа за техните автомобили.

Липсата на достатъчно места за паркиране и безкрайното лутане по малките улички за намиране на паркомясто, са един не малък проблем, който жителите в големите градове срещат.

Предимство № 3 – Удобства на една ръка разстояние

На идейно равнище с изграждането на жилищните комплекси от затворен тип се цели да се създаде не само едно спокойно и безопасно място за живеене, но и то да може да осигури максимален комфорт на обитателите му.

Ето защо, затворените комплекси разполагат със собствена инфраструктура, със свой автентичен стил и обширни зелени площи.

А специално изградените детски площадки и различни съоръжения за игра за децата, в допълнение на красивите зелени пространства и места за почивка и отдих, са незаменимо удобство за всяко семейство, което накланя везните в полза на затворените комплекси.

Предимство № 4 – Установени правила за живот

Описаната спокойна и защитена среда за живот в затворените комплекси трудно би се постигнала без ясно поставени правила за живот, спазващи се от всички живущи.

Характерно за затворените комплекси е наличието на действащ правилник за вътрешния ред, който урежда всички въпроси, свързани с живота в комплексите.

Предимство № 5 – Качество на строителството

Характерно за затворените комплекси е ниското до средно етажно строителство и по-ниска плътност на застрояване. Също така и високото и доказано качество на вложените строителни материали при съблюдаване на най-високите норми и стандарти за изпълнение.

Автор: ocenime.bg

Снимки: ocenime.bg

Топ наеми

 • София, Гоце Делчев
 • Необзаведен
 • 4577 ЛЕВА
 • София, Зона Б19
 • Обзаведен
 • 1000 ЛЕВА
 • София, Люлин 3
 • Обзаведен
 • 850 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 920 ЛЕВА