Повечето купени имоти през 2022 г. са с цел доход, а не за собствено ползване!

04/08/2022

Инвестиционния пазар на имоти през първото полугодие на 2022 г. показва обща стойност на инвестиционните сделки от почти 67 млн. евро.

Този обем е по-висок от резултатите, постигнати през същото полугодие на 2021 г., но остава по-нисък от нивата, достигани преди пандемията. Основната част от общия обем трансакции се дължи на сделки с търговски площи – 41%, следвани от индустриални и логистични площи (23%), офис площи (14%), площи със смесено предназначение (13%) и парцели за строеж (9%).

Наблюдава се известно подобряване на ликвидността на търговските площи - тенденция, която очакваме да се запази и в следващите месеци.

В доклада се вижда, че местните инвеститори продължават да са трайно активни на българския пазар, а сделките с имоти, генериращи доход, са със значително по-голям дял (67%) от този на активите, закупени за собствено ползване (24%), и спекулативните имоти (9%). Поради свития общ обем, имотите с доход регистрират необичайно високи стойности.

Нивата на възвръщаемост остават стабилни и запазват стойностите си от края на 2021 г., а именно за офиси и търговски площи - 7.75%, индустриални и логистични площи - 8,5%.

През втората половина на 2022 г. на инвестиционния пазар се очаква да се приключат по-големи сделки и обемите да се повишат до традиционните за българския пазар средногодишни нива.

Това покачване се очаква да бъде свързано и с по-голям дял на чуждите инвестиции. Прогнозира се успокояване на пазара, а в краткосрочен план и леко покачване на нивата на възвръщаемост, като следствие от корекцията на ФЕД и ЕЦБ в лихвените проценти.

Автор: businessnovinite.bg

Снимки: businessnovinite.bg

 

Топ наеми

 • София, Гоце Делчев
 • Необзаведен
 • 4577 ЛЕВА
 • София, Зона Б19
 • Обзаведен
 • 1000 ЛЕВА
 • София, Люлин 3
 • Обзаведен
 • 850 ЛЕВА
 • София, Лозенец
 • Обзаведен
 • 920 ЛЕВА